Door Tijd Kijken

Door Tijd Kijken

Description

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Door Tijd Kijken

Een beeld om te ontdekken. In eerste instantie is het beeld op het plein bijna onzichtbaar. Maar wanneer je eenmaal de handen ontdekt heb zie je er steeds meer, zelfs op de randen van de daken.

Voor het Spieghelplein in de Wijk Oud Overdie te Alkmaar heb ik beeld willen maken over kijken. De concrete aanleiding waren spelende kinderen. Het plein waar het werk voor gemaakt is grenst aan het schoolplein van de Mattias school. Ik zag de kinderen spelen en kijken en realiseerde me dat er heel veel geleerd wordt door simpel weg alleen al naar elkaar te kijken. Kijken speelt een grote rol in onze samenleving. Zowel in het directe sociale contact als ook op wereldschaal. Via nieuwe media delen we ongelofelijk veel beelden van ons zelf en anderen en we houden elkaar met de bewakingscamera's goed in de gaten. Het oeroude gebaar contrasteert radicaal met die hedendaagse digitale techniek hierdoor kan het een nieuwe blik op dit onderwerp geven. 

Image

Image

Image

Image

Een halfjaar lang heb ik met regelmaat de school bezocht, Met de kinderen hebben we het gehad over kijken en bekeken worden. Ik heb ze gevraagd of zij hun handen zouden willen ‘geven’ aan het kunst project. Dit vonden ze fantastisch. De handen van de kinderen hebben we afgevormd en vervolgens in brons gegoten.

Deze bronzen handen zijn op het plein geïntegreerd op tafels. Het idee is dat er een plek ontstaat waar mensen uit de buurt even kunnen wachten wanneer zij hun kinderen ophalen, maar ook een plek om even te zitten, of om een spel met de handen te gaan spelen. Op de randen van de omliggende bouwen zijn ook handen geplaatst. Deze handen kijken naar het plein en over de buurt uit

Image

Image

Image

Image