beggars

Beggars

Description

Image

3 performers are dressed identically as homeless persons. During 3 hours they travel through the center of Amsterdam and sit in different places to beg for money.

3 performers zijn identiek aangekleed als dakloos personen. Gedurende 3 uur trekken ze door het centrum van Amsterdam en gaan op verschillende plekken zitten om te bedelen voor geld.

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image