AntennA

AntennA

Description

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Multi AntennA

In 2021 verrijst er op de tijdelijke ontwikkellocatie, het Suikerterrein in Groningen, een iconisch kunstwerk, in een unieke en fluïde samenwerking, gelaagd en samengesteld: Multi AntennA. Hieronder kunt u lezen hoe Collectief AntennA dit project wil realiseren.

Collectief AntennA: Anno Dijkstra, Ruud Akse (ax710) en Hannes Arvid Andersson

Ruud Akse (ax710) en Anno Dijkstra zijn beide kunstenaar en kennen elkaar al geruime tijd, maar hebben nog nooit samengewerkt aan een kunstwerk. Hun manier van kunst maken is radicaal anders van opzet, Ruud met het accent op interactie, digitale kunst en circulariteit en Anno met de focus op het ambachtelijke en de fysieke aanwezigheid, het analoge. Juist de verschillen in werkwijze en benadering van kunst verbinden hen in een belangrijke overeenkomst: sociaal engagement. Deze combinatie van tegenstelling en verbinding biedt een heldere kijk/open blik op de spanning waar we vandaag de dag in leven als mensen in een technologisch tijdperk ten tijde van een virusuitbraak. Tijdens de ontwikkeling van het project ontdekten ze dat geluid, data en sensortechnologie een plek moesten krijgen. Daarom is Hannes Arvid Andersson uitgenodigd om met zijn expertise op dit gebied deel te nemen in het project.

Hergebruik van een kunstwerk

Anno en Ruud werken al enige tijd aan de ontwikkeling van een gezamenlijk project, waar ze beide vanuit hun eigen visie de connectie willen maken met het publiek. Ruud werkt momenteel aan een aantal projecten waar hergebruik en circulariteit het uitgangspunt zijn. Een daarvan is dat hij kunstwerken vanuit tijdelijke projecten wil redden van de vuilstort en het materiaal wil hergebruiken voor nieuwe kunstwerken. Een eerste ontwikkeling hierin is het werk ‘Reconstructie 1.0, een schaalmodel van 1:521’ van Anno Dijkstra. Het plek specifiek werk is ontwikkeld in 2015 voor de manifestatie Embedded Art op Park Vliegbasis Soesterberg waar kunstwerken in verschillende shelters en bunkers gedurende drie weekenden waren opengesteld. Het kunstwerk is destijds mogelijk gemaakt door de Provincie Utrecht en het Mondriaan Fonds.

2015, Reconstructie 1.0, een schaalmodel van 1 : 521 van Anno Dijkstra – afmetingen 7 x 7 x 23 meter

Het werk doet denken aan een kwal of een paddenstoel maar ook een andere associatie doemt op, eentje met een donkere connotatie, het icoon dat we zo goed kennen uit de media: de paddenstoelwolk boven Hiroshima. Anno heeft het werk gemaakt om grip te krijgen op de absurde, onmenselijke maat. Het is een werk geworden vanuit Anno's verwondering, ontzag en diepe angst over de kracht van de menselijke intelligentie, vindingrijkheid, de onmetelijke constructieve kanten wanneer we bijvoorbeeld denken aan geneeskunde maar ook aan de onmetelijke destructieve gevolgen die het kan hebben.

Het materiaal wat van dit kunstwerk is overgebleven bestaat uit een zeer grote hoeveelheid PU gecombineerd met B-Board vormen, ca. 80-90 m3 en een grote hoeveelheid steigermateriaal. Deze verschillende, herkenbare vormen van het hergebruikte kunstwerk zijn de bouwstenen en worden de basis van het gezamenlijke nieuw te construeren kunstwerk: Multi AntennA.

Collectief AntennA gaan in nauwe samenwerking het werk her- en reconstrueren tot een nieuw kunstwerk. Een onderzoek naar manieren om zowel inhoudelijk als materieel, met een zo klein mogelijke milieu voetafdruk, een constructief-kritisch kunstwerk te maken voor de openbare ruimte.

Voorraad bouwstenen van PU en B-board

Het verstoorde contact

Vanuit onze gezamenlijke maatschappelijke betrokkenheid is AntennA dit project gestart. In het werk speelt interactie met de omgeving en communiceren met het publiek een belangrijke rol. Seinen, zenden, luisteren, kijken, contact. Essentiële onderdelen van onze hoogtechnologische maatschappij. Essentieel omdat wij mensen alleen door te communiceren kunnen samenleven. Elkaar ontmoeten, samen werken, en om dit goed te doen moet je met elkaar van gedachten kunnen wisselen.

De ontwikkelingen en uitvindingen om te kunnen communiceren zijn legio en bij tijd en wijle hallucinant in luciditeit en vindingrijkheid. Door de corona crisis is echter een zeer belangrijke manier van communiceren uit ons assortiment/palet gehaald. En toeval of niet, net een manier die niet digitaal te vervangen is. Het elkaar aanraken, knuffelen, arm om de schouder, aai over de bol, de vrolijke klap op de schouder.

De Multi AntennA

Deze periode, waarin ontwikkelingen stilliggen omdat nauw contact niet mogelijk is, heeft ons bewust gemaakt van de urgentie van dit thema. Door gezamenlijk een nieuw kunstwerk te realiseren met als doel te communiceren, verbinding te zoeken en te leggen. Een communicatiewerk waar je onderdeel van kunt worden, waar je aan deel kunt nemen, maar ook een monumentaal kunstwerk in de publieke ruimte dat 24/7 zichtbaar zal zijn. Anno liep al geruime tijd rond met het idee om ooit een zendtoren te realiseren, van 8-10m., die niet uitzendt, maar juist ontdaan is van zijn functie en gereduceerd is tot een archaïsch object, een analoge seinpost. Door dit hedendaagse icoon van communicatie te transformeren naar object dat alleen nog op een basale manier kan communiceren willen we de aandacht vestigen op de noodzaak van menselijk contact.

Interactie

Het collectief AntennA ziet mogelijkheden in deze tijd van isolement, waar het sociale contact tot een minimum beperkt is en voornamelijk plaatsvindt via de digitale wereld. Het plan is om een kunstwerk te maken die interactie aangaat met de omgeving. De mensen/omwonenden, gebruikers/bezoekers zullen de bron zijn van de signalen die uitgezonden gaan worden. Zo wordt het een object van communicatie, betekenis, zenden, maar ook ontvangen,

 

verbinden en contact leggen. Een werk waarin onze complexe omgang met communicatie centraal staat. Niet alleen uitzenden maar ook juist mensen aantrekken om naar de plek toe te komen om mensen te verbinden, te betrekken, deel te laten nemen, weer bij elkaar te brengen (op gepaste afstand) en op termijn hopelijk weer echt nabij kunnen zijn.

AntennA wil verschillende systemen ontwikkelen: analoog seinen, data verzamelen en weer uitzenden. Ruud wil een nieuw systeem van ’seinvlaggen’ ontwikkelen, gebaseerd op de uitgangspunten van dit werk. En berichten uit de digitale media omzetten naar een analoog code systeem waardoor er een transformatie van de inhoud gaat ontstaan. Vrolijk gekleurde vlaggen die misschien wel heftige twitterberichten herleiden tot een abstracte kleurencodering, om zo terug te geven aan de mensen.

Hannes wil gaan luisteren naar de omgeving. Bijvoorbeeld naar vogels of katten bij mensen thuis. Door katten en vogels als het ware te interviewen om vervolgens die opnames te transformeren en uit te zenden. Maar Hannes en Ruud willen ook experimenteren met sensoren in de omgeving van het kunstwerk, zoals op de loop- en fietsbrug naar het Suikerterrein die zichtbaar is vanaf het kunstwerk. Hierdoor kunnen de passerende voetstappen van de mensen op de brug worden getransformeerd tot een communicatiecode, om dat vervolgens om te zetten in een seinvlaggen, licht- en/of geluidswerken.

Multi AntennA krijgt een Instagram en twitter account waarmee we het project met het digitale domein willen verbinden om ook van daaruit de interactiemogelijkheden te gaan benutten. En in de toekomst wil Collectief AntennA ook collega-kunstenaars uitnodigen om het kunstwerk te gaan gebruiken om vanuit te zenden. In een open vraag krijgen kunstenaars de ruimte om vanuit hun visie een ‘communicatiesysteem’ toe te voegen.

Materiaal

We gaan gezamenlijk experimenteren met het materiaal om te komen tot een uiteindelijk ontwerp van een zendtoren/sculptuur, waarbij de vorm van het communicatie kunstwerk wordt bepaald door het beschikbare materiaal, duurzaamheid, de zichtbaarheid en de constructiemogelijkheden.

De grote hoeveelheid PU, wordt hergebruikt en is de basis van het monumentale kunstwerk. Multi AntennA wordt opgebouwd uit de grote vormen en wordt omkleedt met Acrylic 1. Acrylic 1 een milieuvriendelijk, mensvriendelijk en brandwerend materiaal, eenvoudig in gebruik en met goede weerbestendige eigenschappen. Acrylic 1 heeft vele unieke eigenschappen: de sterkte, duurzaamheid, verhouding tussen gewicht en sterkte, eenvoudig te verwerken en het is veilig om mee te werken. Daarnaast voldoen Acrylic 1 producten aan veel van de noodzakelijke testvoorschriften in de bouw, met name die betrekking hebben op brand en sterkte vereisten.

Voorbeeld Model Multi AntennA

Collectief AntennA gaat het kunstwerk Multi AntennA ontwikkelen binnen het langlopende onderzoeksproject re:de:construct van NP3. Een project waar NP3 tijdelijke kunstwerken wil redden van de vuilstortplaats en ze een ‘tweede’ leven wil bieden. Dit kan door het materiaal te hergebruiken en/of het kunstwerk in een andere en nieuwe context te presenteren, altijd in samenwerking met de kunstenaar. NP3 biedt daarbij ruimte en ondersteuning bij de ontwikkeling van deze kunstwerken.

Locatie MOBi, Suikerlaan 41, Groningen op het Suikerterrein tot 2030

ax710 heeft de containerkunsthal MOBi gered van de stort, door het materiaal op te kopen en het pand opnieuw op te laten bouwen op een tijdelijke locatie, het Suikerterrein. MOBi is een industrieel gebouw, met 2 verdiepingen en totale oppervlakte van 1.000 m2 en een buitenruimte van ca. 3.350 m2. Een geweldige locatie om de komende 10 jaar kunstprojecten te realiseren in en rond het gebouw. Door ax710 en collega-kunstenaars, maar ook voor NP3 en andere instellingen en bedrijven.

Het Suikerterrein is door de gemeente Groningen beschikbaar gesteld tot 2030. Het is een bruisend gebied waar startups zich kunnen vestigen en waar wordt geëxperimenteerd met duurzame producten en innovatieve diensten. Creatieve ondernemers krijgen de kans om hier hun plannen uit te voeren. Het voormalige fabrieksgebouw waar vroeger de suikerbieten werden verwerkt tot kristalsuiker, is nu een onderscheidende en inspirerende

evenementenlocatie, geschikt voor de meest uiteenlopende evenementen. Het terrein huisvest honderden studenten, vele restaurants en muzieklocaties, en broedplaatsen van creatieve ondernemers. Een inspirerende en zeer passende plek om Multi AntennA te bouwen. Voor de ingang van MOBi, direct aan het Hoendiep duidelijk zichtbaar vanaf de drukke toegang via ‘de Bietenbrug’ voor voetgangers en fietsers. Langs de route naar de voormalige vloeivelden, een 80 hectare grondgebied dat ontdekt is als, wandel en sportgebied en tevens de locatie van Terra Groen, een kenniswerkplaats voor MBO studenten: laboratorium en showcase voor nieuwe ontwikkelingen. Innovaties op het gebied van voedsel, maar ook zorg & gezondheid/ Healthy Ageing, energie en biobased. De planning is dat de komende jaren ook een fietspad van Groningen naar Peize langs deze route wordt gerealiseerd.

Locatie Multi AntennA voor MOBi, langs Hoendiep met zicht op fiets en loopbrug

Publiciteit, communicatie en promotie

Als Collectief AntennA kiezen wij voor een volledig digitale vorm van publiciteit, via social mediakanalen, website, nieuwbrieven, persberichten, blogs, online adverteren etc. Het project Multi AntennA krijgt een Instagram en Twitteraccount, waar alle ontwikkelingen rondom het project worden gepromoot. De interactie en communicatie via de mediakanalen worden ook onderdeel van en geïntegreerd in het kunstwerk. Daarnaast worden alle netwerken en sociale mediakanalen van Anno, Ruud en Hannes benaderd en geïnformeerd, waaronder kunstenaars, kunstinstellingen, opdrachtgevers en uiteraard publiek. Ruud en Anno zijn ook als docent verbonden aan respectievelijk het Frank Mohr Instituut in Groningen en de Hogeschool voor de kunsten in Utrecht en zullen ook via deze kanalen het project onder de aandacht brengen, door onder meer studenten en alumni te betrekken. Daarnaast kunnen we gebruik maken van het uitgebreide netwerk van NP3 en wordt Multi AntennA ook via de NP3 mediakanalen onder de aandacht gebracht van een internationaal publiek.

Schatting Publiek

De locatie is perfect voor het kunstwerk Multi AntennA en om een groot en breed publiek te bereiken. Voor de coronaperiode was de verwachting zeker 30.000 bezoekers per jaar, maar ook in deze periode gaan we uit van minimaal 10.000 bezoekers per jaar. Het kunstwerk kan de komende 10 jaar op deze locatie blijven staan en daar, in hopelijk normale omstandigheden, meer dan honderdduizend bezoekers trekken. Na 2030 wordt het Suikerterrein ontwikkeld tot een nieuwe woonwijk van Groningen, genaamd Suikerzijde. We willen ook onderzoeken of het mogelijk is om Multi AntennA een permanente plek te bezorgen in deze woonwijk.

Image

Image

Image

Image