To Sens

To Sens

Description

Image

Image

Image

Image

Image

Het werk Aftasten is speciaal gemaakt voor de tentoonstelling ‘(Verbroken) - Verbinding’ op de campus van het psychiatrisch ziekenhuis te Duffel. Het werk heeft als aanleiding het triage concept waarmee in dit ziekenhuis gewerkt wordt. In die triage wordt er vanuit de samenhang tussen de client, familie en behandelaar samengewerkt om te zoeken naar de juiste behandeling. Een vraag die daarbij opkomt is; wie neemt wanneer het voortouw. Dit gegeven sloot heel mooi aan bij het spel ‘Steen, Schaar, Papier’. Een oer oud spel dat over de hele wereld gespeeld wordt om te bepalen wie er mag beginnen. Om die reden heb ik voor het werk de handen afgevormd van een voormalige client, een familielid en een behandelaar. De gebaren die daar voor gebruikt worden kunnen echter ook andere betekenissen krijgen dan die van het kinderspel. Door het langzaam roteren van de handen open het werk een zicht op de complexiteit van de interactie die ontstaat tussen de drie partijen.

Fotografie Bogdan Bordeianu

 

 

The work ‘ To Sense’ was made for the exhibition ‘(Dis) - Connected’ on the campus of the psychiatric hospital in Duffel. The motive for the work is the triage concept that is used in this hospital. In this triage, the client, family, and practitioner relationship are essential for finding the right treatment. A question that arises is; who takes the lead. This concept fitted in very nicely with the Rock, Scissors, Paper game. An ancient game that is played all over the world to determine who gets to start. For that reason, I moulded the hands of a former client, a family member, and a practitioner. By slowly rotating the hands, the meaning of the gestures changes and because of that the work opens up a view of the complexity of the interaction between the three parties.

Fotografie Bogdan Bordeianu

Image

Image

Image

Image

Image

Image